PAROKI – PAROKI DEKANAT UTARA

PAROKI SANTA MARIA FATIMA BREBES

PAROKI SANTA MARIA IMMACULATA SLAWI

PAROKI SANTO LUKAS PEMALANG

PAROKI SANTO YOSEF MEJASEM

PAROKI SANTO PETRUS PEKALONGAN

PAROKI HATI KUDUS YESUS TEGAL

PAROKI SANTO YUSUP BATANG

PAROKI GEMBALA YANG BAIK LIMPUNG